“Kwaliteit is het uitsluiten van toeval”

Louis van Gaal, voetbaltrainer

Veel bedrijven hebben, al dan niet verplicht, een of meerdere kwaliteitssystemen. Maar vraagt u zich niet met enige regelmaat af: wat levert het nu op en in hoeverre leeft het kwaliteitssysteem nu echt in mijn bedrijf of organisatie?

Dat het en kan leven en geld kan opleveren voor uw bedrijf of organisatie laat MD Advies & Management u graag zien!

Daarnaast ondersteunen wij het management bij het formuleren van doelstelling bij de implementatie van een kwaliteitssysteem, ondersteunen u bij het realiseren van die doelstellingen en het operationeel maken van het kwaliteitssysteem, trainen u en uw medewerkers op het gebied van kwaliteitsmanagement en helpen u voor te bereiden op eventuele audits.

Werken aan kwaliteitsverbetering is geen kostenpost, maar een investering. Een investering in efficientere processen en dus lagere productiekosten, gegarandeerde kwaliteit van de output en dus tevreden klanten. Met als eindresultaat een hogere omzet, betere kwaliteit en dat tegen lagere kosten.

MD Advies & Management is gespecialiseerd in:
–        TQM
–        Verbeterteams
–        HKZ
–        Proces Management
–        ISO
–        Six Sigma
–        INK-model/EFQM-model
–        Itil

MD Advies & Management.
Omdat het áltijd beter kan.  

mijn tweets