"Visie zonder actie is hallucinatie" (Manfred Kets de Vries, professor en schrijver).

MD Advies & Management is een expert in het toepassen van Beleidsmanagement ("Policy Deployment"). Op effectieve en efficiënte wijze heeft u een beleidsplan, inclusief de instrumenten om de uitvoering te managen en te volgen.
Van missie naar visie. Getoetst op externe factoren en de wensen van stakeholders. Met doelstellingen (RIMGH1), doorbraak doelstellingen en quick wins. Met activiteitenplannen (SMART2). En dus inclusief een simpel management systeem, waarmee u de voortgang kunt volgen en managen. Een -kleine- investering in tijd, met een groot rendement!

Veel om ons heen verandert. Zo ook in bedrijven. Maar is het nodig om (ook) te veranderen of verander je alleen omdat de concurrentie dat doet? En zo ja, welke kant op worden de bakens verzet? Met deze vraagstukken kan MD A & M u helpen. Van het op creatieve wijze nadenken over wat er anders moet of kan, via een bewezen methodiek naar een goed te managen beleidsplan, tot en met een uitgewerkt businessplan voor externe financiers. Zodat áls u verandert, u zeker weet dat u de goede kant op stuurt. 

Maar dan moet de verandering ook nog plaats gaan vinden! Daarin ondersteun ik bedrijven, van board room tot werkvloer. Op diverse manieren. Ook door zelf (mee te helpen) de veranderingen uit te voeren, bijvoorbeeld als interim manager.

MD Advies & Management.
Omdat het áltijd beter kan.

 

1. RIMGH: Redelijk, Inzichtelijk, Meetbaar, Geloofwaardig en Haalbaar.

2. SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

 

 

 

 

 

 

mijn tweets