De verkoop van uw bedrijf. Een emotionele beslissing. En essentieel voor uw toekomstige financiële zekerheid. Wat kan 
MD Advies & Management bij een bedrijfsovername voor u betekenen:

MBI:
Een MBI (management buy-in) is beduiden risicovoller voor u als eigenaar dan een MBO (management buy-out). Bij een MBO 
kent u immers als de overnamekandidaten. MD Advies & Management zet uw bedrijf op discrete wijze "in de etalage" en 
begeleidt u bij de gesprekken met en de selectie van potentiële exterene overnamekandidaten. 
Wij checken hun CV en referenties.
Indien gewenst kan MD Advies & Management de overnamekandidaten begeleiden en adviseren bij het verkrijgen van de 
benodigde financiële middelen, zodat u zeker weet dan u niet alleen de goede kandidaten heeft gevonden, maar dat zij ook beschikkende over de benodigde fianciële middelen.
Daar waar nodig kunnen wij direct ondersteuning inroepen van een fiscalist en notaris.
Ook na de overname houdt de ondersteuning van MD Advies & Management niet op: wij werken samen met een erkend en onafhankelijk financial planner en houden kostenloos contact met u over de periode na de bedrijfsovername.

MBO:
Zoals hierboven gezegd is een MBO minder risicovol dan een MBI. Toch is het belangrijk een onafhankelijke deskundige, zoals 
MD Advies & Management, de MBO te laten begeleiden. Samen de directie voeren is immers heel iets anders dan
onderhandelen met de toekomstige nieuwe eigenaren van uw dan "oude" bedrijf.
Verder is onze dienstverlening gelijk zoals beschreven onder "MBI".

Bedrijfsovername binnen familiebedrijven:
Eigenlijk niet anders dan een MBO zou u zeggen. Maar toch net even anders. Naast bovenstaande is het hierbij essentieel 
dat u afspraken maakt over uw blijvende of aflopende betrokkenheid.
Zodat dat de bedrijfsovername een succes wordt en -net zo belangrijk- de onderlinge verstandhoudingen goed blijven.
Wij zijn u graag van dienst!

MD Advies & Management. 
Omdat het áltijd beter kan.

mijn tweets